23. 9. 2019  3:18 Zdenka
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Bohuslav Chrenko – SjF B-VSMK pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bohuslav Chrenko
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-67986
ID študenta:67986
Vedúci práce:Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Spracovanie odpadov zo skla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1, Charakteristika odpadov zo skla
2, Spôsoby zhodnotenia odpadov zo skla
3, Návrh možnosti materiálového využitia odpadov zo skla
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Bohuslav Chrenko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu