6. 4. 2020  5:02 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Boris Drinka – MTF I-AIA pres [sem 2, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Boris Drinka
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-33064
ID študenta:33064
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
  
Názov práce:Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti.
2. Popíšte spôsob vytvárania komponent v Lazaruse.
3. Navrhnite komponenty na zjednodušenie vytvárania informačných systémov.
4. Implementujte navrhnuté riešenie.
5. Zhodnoťte výsledky práce.
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Boris Drinka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu