27. 10. 2020  18:56 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Boris Drinka – MTF I-AIA den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Boris Drinka
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-33064
ID študenta:
33064
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
 
 
Názov práce:Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti.
2. Popíšte spôsob vytvárania komponent v Lazaruse.
3. Navrhnite komponenty na zjednodušenie vytvárania informačných systémov.
4. Implementujte navrhnuté riešenie.
5. Zhodnoťte výsledky práce.
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
07. 05. 2010Ing. Boris Drinka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu