15. 12. 2019  11:37 Ivica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Miroslav Lukáč – MTF I-AIA pres [sem 2, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miroslav Lukáč
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:MTF-17392-57399
ID študenta:57399
Vedúci práce:prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Miesto vypracovania:ÚIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Špecifikujte požiadavky na systém.
2. Vykonajte analýzu problémovej oblasti a vytvorte model systému s použitím nástrojov UML.
3. Vytvorte ERM, transformujte ho do RM, normalizujte a implementujte ho.
4. Navrhnite používateľské rozhranie systému a implementujte systém.
5. Vypracujte dokumentáciu (hardverová štúdia, bezpečnostná politika, testovacie protokoly, príručka používateľa).
  
Dátum zadania:18. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2010Ing. Miroslav Lukáč
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu