Feb 18, 2020   10:38 p.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Jana Focková – FCFT B-AIM den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Focková
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-25166
ID študenta:25166
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Tvorba dynamických webových stránok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť nový dizajn a štruktúru web stránok pomocou jazykov
HTML a PHP.

Úlohy práce:
- vytvoriť nový dizajn a štruktúru web stránok
- vytvoriť kontaktný formulár
- vložiť multimediálne prvky na stránku
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:18. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Jana Focková
študentka
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
garant študijného programu