1. 4. 2020  3:36 Hugo
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Jana Focková – FCHPT B-AIM den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2008/2009
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Focková
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-25166
ID študenta:25166
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Tvorba dynamických webových stránok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť nový dizajn a štruktúru web stránok pomocou jazykov
HTML a PHP.

Úlohy práce:
- vytvoriť nový dizajn a štruktúru web stránok
- vytvoriť kontaktný formulár
- vložiť multimediálne prvky na stránku
  
Rozsah práce:30
  
Dátum zadania:18. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2009Jana Focková
študentka
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar
garant študijného programu