Apr 7, 2020   1:21 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. – IM D-SP ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Ľubomír Jamečný
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13585-328
ID študenta:328
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Metodologia revitalizacie postihnutých urbánnych území s dôrazom na komplexné a systémové prístupy s využitím zahraničných skúseností.
  
Rozsah práce:min 70 strán
  
Dátum zadania:01. 09. 2006
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Ľubomír Jamečný
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu