24. 10. 2020  0:50 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. – ÚM D-PP ext [roč 5]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Ľubomír Jamečný
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:
5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:
ÚM-13585-328
ID študenta:
328
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
  
Názov práce:
Revitalizácia postihnutých urbánnych území.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Metodologia revitalizacie postihnutých urbánnych území s dôrazom na komplexné a systémové prístupy s využitím zahraničných skúseností.
  
Rozsah práce:
min 70 strán
 
 
Dátum zadania:
01. 09. 2006
 
 
Dátum odovzdania:
31. 05. 2013Ing. Ľubomír Jamečný
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu