23. 10. 2020  8:19 Alojza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ivan Hanzlíček – SvF I-IKD-NKI pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ivan Hanzlíček
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:
5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-39561
ID študenta:
39561
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Moderné oceľové lávky sa navrhujú ako architektonicky príťažlivé konštrukcie, ktoré sa často vyznačujú atypickým tvarom s veľkou štíhlosťou nosných prvkov. Takéto sústavy sú náchylné na kmitanie najmä od zaťaženia vetrom a tiež od premenného zaťaženia chodcami.
Práca sa bude zaoberať najmä vyšetrovaním dynamických účinkov chodcov, vo zvislom a tiež vo vodorovnom smere. Pomocou dynamických zaťažovacích modelov bude v programe Ansys vyšetrovaná odozva rôznych typov konštrukcií lávok a porovnané budú možnosti tlmenia týchto konštrukcií.
 
 
Rozsah práce:
30 strán + prílohy
 
 
Literatúra:
  1. CHABROLIN, B. -- SCHLAICH, M. -- BUTZ, C. HiVoSS (Human induced Vibrations of Steel Structures): Design of Footbridges. Aachen University: RFS2-CT-2007-00033, 2008. 33 s.
  2. Odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zbormíkoch
  3. Platné normy pre navrhovanie mostných konštrukcií STN EN
  4. Základná lieratúra o oceľových mostoch
  
Dátum zadania:
07. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Ivan Hanzlíček
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
garant študijného programu