Nov 21, 2019   9:37 a.m. Elvíra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Orosi, PhD. – FCE D-TS4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Pavol Orosi
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13419-51660
ID študenta:51660
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Metodika polyoptimálneho návrhu vonkajšieho staveniskového osvetlenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Pavol Orosi
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu