19. 1. 2020  5:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Orosi, PhD. – SvF D-TS4 den [roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Pavol Orosi
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13419-51660
ID študenta:51660
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
  
Názov práce:Metodika polyoptimálneho návrhu vonkajšieho staveniskového osvetlenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:01. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Pavol Orosi
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu