4. 8. 2020  12:37 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Bošeľa – MTF I-PUZ den [sem 3, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marek Bošeľa
Študijný program:priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Študijný odbor:
5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
MTF-5294-37151
ID študenta:
37151
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:
Ing. Michal Boháčik
Miesto vypracovania:MTF STU ÚVTE Katedra zlievarenstva
 
 
Názov práce:
Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracovanie teoretickej časti a stanovenie cieľa diplomovej práce
2. Návrh experimentálnych materiálov, prác a metód ich riešenia
3. Vypracovanie experimentálnej časti diplomovej práce
4. Diskusia výsledkov experimentov
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:
06. 05. 2011Ing. Marek Bošeľa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu