25. 1. 2020  11:21 Gejza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Branislav Mišota, PhD. – FEI D-oATMR pres [roč 1]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Branislav Mišota
Študijný program:automatizácia a riadenie
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FEI-11809-10004
ID študenta:10004
Vedúci práce:prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.
  
Názov práce:Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom Doktorskej dizertačnej práce je aplikácia metód a postupov umelej inteligencie na tvorbu umelých ekonomických systémov s osobitným ztreteľom na použitie metód a postupov multiagentových systémov (MAS)na tvorbu virtuálneho laboratória umelého trhu.
Súčasťou práce je analýza a zhodnotenie súčasných výsledkov aplikácie MAS na riešenie úloh ekonomickej a finančnej problematiky.
Hlavnou časťou práce je návrh, implementácia a konštrukcia umelého trhu.
  
Dátum zadania:08. 07. 2005
  
Dátum odovzdania:15. 06. 2010Ing. Branislav Mišota
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
garant študijného programu