23. 1. 2020  10:32 Miloš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Viliam Šlezinger – FEI B-API-MSUS pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Viliam Šlezinger
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-6063
ID študenta:6063
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámte sa s vývojom aplikácií pre OS mobilných zariadení (Android, iOS). Navrhnite a implementuje modelovú aplikáciu na základe analýzy požiadaviek personálu na vybraných zdravotníckych pracoviskách (ambulancia kardiológa, diabetológa).

Úlohy:
1. Analyzujte požiadavky medicínskeho personálu na zefektívnenie poskytovania
   zdravotnej starostlivosti využitím SmartPhone-ov, tablet-ov.
2. Naštudujte problematiku vývoja aplikácií pre mobilné platformy.
3. Na základe vypracovanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
4. Implementujte modelovú aplikáciu pre vybraný OS.

Literatúra:
1. Stark, J.: Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript: Making App Store Apps Without Objective-C or Cocoa, O'Reilly Media; 1 edition (January 19, 2010)
2. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
3. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
4. Fling, B.: Mobile Design and Development, O'Reilly Media; 1 edition (August 24, 2009)
  
Dátum zadania:24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Viliam Šlezinger
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu