29. 1. 2020  6:57 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. František Hayden – FEI B-ELT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:František Hayden
Študijný program:Elektrotechnika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5392-6088
ID študenta:6088
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Miesto vypracovania:FEI STU Bratislava
  
Názov práce:Charakterizácia polovodičového detektora ionizujúceho žiarenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Urobte rešerš súčasného stavu polovodičových materiálov pre prípravu detektora ionizujúceho žiarenia.
2. Charakterizujte detektor pripravený z vybraného materiálu z hľadiska detekčných a elektrofyzikálnych vlastností.
  
Dátum zadania:20. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. František Hayden
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
garant študijného programu