21. 10. 2019  23:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Igor Just – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Igor Just
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-49798
ID študenta:49798
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:ÚVOD do témy
CIEĽ a metodológia diplomového projektu
TEORETICKÉ A KONCEPTÁLNE VÝCHODISKÁ
Základné pojmy a teoretické východiská
Migračná politika EU
Multikulturalizmus ako súčasť teritoriálneho kapitálu
Nehmotné prejavy multikulturalizmu ako faktor teritoriálneho kapitálu
Hmotné prejavy multikulturalizmu ako faktor teritoriálneho kapitálu
Priestorové prejavy multikulturalizmu
História a súčasnosť prejavov multikulturalizmu v priestore
Nehmotné prejavy multikulturalizmu v priestore
Hmotné prejavy multikulturalizmu
BRATISLAVA V KONTEXTE MULTIKULTURALIZMU
Charakteristika historických prvkov multikulturalizmu
Charakteristika súčasných prvkov multikulturalizmu
Nehmotné prejavy multikulturalizmu ako teritoriálny kapitál Bratislavy
Hmotné prejavy multikulturalizmu ako teritoriálny kapitál Bratislavy
Nehmotné prejavy multikulturalizmu v Bratislave
Hmotné prejavy multikulturalizmu v Bratislave
Kolektívna pamäť územia
Momentálna perspektíva územia
ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Identifikácia „lendmarks of muticulturality“
Klasifikácia hodnotených prvkov
NÁVRHOVÁ ČASŤ
Koncept
Preferované stratégie
Preferované funkcie
ZÁVER a diskusia
Cudzojazyčné summary
Zoznam použitej literatúry
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2012Ing. Igor Just
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu