19. 1. 2020  17:15 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Šimon Puvák – MTF B-VTE komb [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Šimon Puvák
Študijný program:výrobné technológie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5308-6611
ID študenta:6611
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave, Semikron, s.r.o. Vrbové
  
Názov práce:   Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Výrobný program a výrobný profil spoločnosti Semikron,s.r.o.Vrbové
2 Analýza dúčasného stavu výroby vo firme
3 Návrh na racionalizáciu výroby
4 Vyhodnotenie prínosov navrhovaných opatrení
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Ing. Šimon Puvák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
garant študijného programu