7. 12. 2019  12:27 Ambróz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Radovan Kramár – SvF B-IKD den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Radovan Kramár
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-7118
ID študenta:7118
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky
  
Názov práce:Návrh plošných základov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Súčasný stav riešenia problematiky navrhovania plošných základov doma a v zahraničí
Riešenie praktického problému zakladania
Zhodnotenie základových pomerov a geotechnického prieskumu
Návrh základovej konštrukcie s dôrazom na určenie charakteristických hodnôt geotechnických parametrov
Vyhodnotenie výsledkov návrhu základu
  
Rozsah práce:20 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.
  2. TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
  3. TURČEK, P. -- FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa eurokódov. Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko SKSI, 2010. 158 s. ISBN 978-80-89113-76-7.
  
Dátum zadania:12. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:17. 05. 2013Ing. Radovan Kramár
študent
 
 
 
 
Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu