6. 4. 2020  15:02 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Hana Chmelová – SvF B-IKD pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Hana Chmelová
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-67485
ID študenta:67485
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Konzultant:Ing. Michal Kováč, PhD.
  
Názov práce:Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť B)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracovanie modelových príkladov riešenia vybraných typov spojov oceľových konštrukcií. Použité budú detaily "Sochy z ocele" navrhnutej spoločnosťou AISC ako učebná pomôcka pre študentov, pozmenené na európske pomery a zvyklosti pri navrhovaní.
Príklady budú riešené programom Mathcad podľa STN EN 1993-1-8 a doplnené budú o patričnú výkresovú dokumentáciu.
  
Literatúra:
  1. VELTRI, P. -- SPUTO, T. -- GREEN, P. Connections Teaching Toolkit - A Teaching Guide for Structural Steel Connections. Chicago: AISC - American Institute of Steel Construction, 1986. 85 s.
  2. STN EN 1993-1-8:2007 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií, Navrhovanie uzlov, SÚTN
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Hana Chmelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu