18. 1. 2020  0:59 Bohdana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Matula – MTF I-OAM komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Matula
Študijný program:obrábanie a montáž
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5284-37503
ID študenta:37503
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Miesto vypracovania:MTF STU Trnava, ZF SACHS Slovakia, a.s.Trnava
  
Názov práce:Racionalizácia výroby spojkových obložení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Výrobný program a výrobný profil firmy
2. Súčasný stav výroby spojkových obložení
3. Návrhy na zlepšenie výroby spojkových obložení vo firme
4. Zhodnotenie rozpracovaných návrhov
Záver
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Peter Matula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
garant študijného programu