20. 1. 2020  6:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Vranková – SvF B-MPM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Department of Mathematics and Constructive Geometry
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Andrea Vranková
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5342-7431
ID študenta:7431
Vedúci práce:prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
  
Názov práce:Spread of diseases in discrete structures
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:

Choroby sa šíria tak, že ak človek príde do styku s viacerými chorými, tak s veľkou pravdepodobnosťou tiež ochorie. Toto možno modelovať na grafe tak, že vrcholy reprezentujú osoby a dve osoby sú spojené hranou vtedy, ak prichádzajú do styku. Tu je zaujímavé zistiť, pri akej pravdepodobnosti ochorenia (pri ako nákazlivej chorobe) ochorie celá populácia. Úlohou je modelovať pomocou počítača tento proces na grafoch, ktoré sú vhodnými modelmi sietí medziľudských vzťahov, čiže na small-world sieťach. (In English.)
  
Dátum zadania:02. 05. 2013
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2013Ing. Andrea Vranková
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu