11. 8. 2020  18:34 Zuzana
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Babiak – MTF I-VZS komb [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Babiak
Študijný program:
výrobné zariadenia a systémy
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5312-51893
ID študenta:
51893
Vedúci práce:Ing. Nina Danišová, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 
 
Názov práce:Návrh vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej montážnej bunky na UVSM
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Analýza súčasného stavu v oblasti kamerových systémov
2 Inteligentné kamerové systémy
3 Analýza súčasného stavu v inteligentnej montážnej bunke
4 Návrh a model vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov dopravovaných do pracovného priestoru inteligentnej montážnej bunky Záver
  
Dátum zadania:
15. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 05. 2012Ing. Michal Babiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
garant študijného programu