Jul 5, 2020   5:18 a.m. Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Babiak – MTF I-VZS comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Babiak
Študijný program:
výrobné zariadenia a systémy
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5312-51893
ID študenta:
51893
Vedúci práce:
Ing. Nina Danišová, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
  
Názov práce:
Návrh vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej montážnej bunky na UVSM
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Analýza súčasného stavu v oblasti kamerových systémov
2 Inteligentné kamerové systémy
3 Analýza súčasného stavu v inteligentnej montážnej bunke
4 Návrh a model vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov dopravovaných do pracovného priestoru inteligentnej montážnej bunky Záver
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
04. 05. 2012Ing. Michal Babiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
garant študijného programu