5. 8. 2020  12:55 Hortenzia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Babiak – MTF I-VZS komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Babiak
Študijný program:výrobné zariadenia a systémy
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5312-51893
ID študenta:
51893
Vedúci práce:
Ing. Nina Danišová, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 
 
Názov práce:
Návrh vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov v pracovnom priestore inteligentnej montážnej bunky na UVSM
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Analýza súčasného stavu v oblasti kamerových systémov
2 Inteligentné kamerové systémy
3 Analýza súčasného stavu v inteligentnej montážnej bunke
4 Návrh a model vhodného kamerového systému pre identifikáciu jednotlivých objektov dopravovaných do pracovného priestoru inteligentnej montážnej bunky Záver
  
Dátum zadania:
15. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Ing. Michal Babiak
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
garant študijného programu