28. 2. 2020  0:36 Zlatica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ján Brodniansky, PhD. – SvF I-IKD-NKI pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Brodniansky
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-49133
ID študenta:49133
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Živner, PhD.
  
Názov práce:Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou je vypracovať návrh atypickej konštrukcie lávky pre peších s lanovou nosnou konštrukciou. Lávka má slúžiť pre peších, príp. cyklistov.
Návrh má obsahovať 3 variantné riešenia s nasledujúcim obsahom:
- prehľadný výkres
- predbežný statický výpočet
- technická správa
- výkaz materiálu.
Vybraný variant bude obsahovať podrobný statický výpočet a exponované detialy oceľovej, príp. spriahnutej konštrukcie lávky. Je potrebné posúdiť aj dynamické účinky vetra a chodcov na lávke.
  
Literatúra:
  1. KEIL, A. Weit und krumm. Zum Entwurf gekrümmter, seilgestützter Fußgängerbrücken. Berlin: Stahlbau 73, Ernst & Sohn, 2004. 8 s. ISSN 0038-9145.
  2. BAUS, U. -- SCHLAICH, M. Footbridges. Construction-Design-History. Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2007. 255 s.
  3. SCHLAICH, M. FIB Bullettin 32 Guidelines for the Design of Footbridges. Lausanne: FIB, 2005. 160 s. ISBN 978-2-88394-072-7.
  4. HANZLÍČEK, I. Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia. Diplomová práce. SvF STU, 2011.
  5. Odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zbormíkoch
  6. Platné normy pre navrhovanie mostných konštrukcií STN EN
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Ján Brodniansky, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
garant študijného programu