7. 7. 2020  15:04 Oliver
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Pavol Kupec – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 
Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Pavol Kupec
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15355
ID študenta:
15355
Vedúci práce:Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.
  
Názov práce:
Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
16. 06. 2008Ing. arch. Pavol Kupec
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu