28. 3. 2020  19:13 Soňa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Jarčuška, PhD. – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Jarčuška
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-51274
ID študenta:51274
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce:Testovanie parametrov krokového motora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:    S využitím výsledkov diplomových projektov navrhnite a realizujte
technický systém pre testovanie parametrov krokových motorov do pracov-
ných prúdov 15 A pre výučbu v predmete Akčné členy.

Úlohy:
1. Rozbor vlastností krokových motorov - KM a analýza možností ich riadenia.
2. Návrh výkonového akčného člena.
3. Syntéza riadiaceho systému pre unipolárne i bipolárne riadenie.
4. Vývoj generátora riadiacej frekvencie.
5. Realizácia a verifikácia navrhnutých zariadení.
6. Vytvorenie programového vybavenia a jeho implementácia.
7. Spracovanie podrobnej technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2012Ing. Martin Jarčuška, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu