Apr 5, 2020   6:39 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Šimurda, PhD. – FCFT I-RTP den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Šimurda
Študijný program:riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-20355-26501
ID študenta:26501
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2011Ing. Michal Šimurda, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Herzka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
garant študijného programu