25. 5. 2020  19:37 Urban
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Šimurda, PhD. – FCHPT I-RTP den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Šimurda
Študijný program:riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:
FCHPT-20355-26501
ID študenta:
26501
Vedúci práce:
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
 
 
Názov práce:Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2011Ing. Michal Šimurda, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Herzka, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
garant študijného programu