21. 10. 2019  3:05 Uršuľa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Micovčin – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Micovčin
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-35176
ID študenta:35176
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Konzultant:Ing. Karol Rendek
Miesto vypracovania:Katedra mikroelektroniky
  
Názov práce:Automatizácia meraní nízkofrekvenčného šumu.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preštudujte princíp činnosti A/D prevodníkov s architektúrou sigma-delta.
2. Oboznámte sa s architektúrou a vlastnosťami A/D prevodníka AD7760 a programovým vybavením testovacieho modulu.
3. Napíšte a odlaďte program pre automatizované meranie spektier signálov využitím dvoch A/D prevodníkov AD7760 s nízkošumovými predzosilňovačmi s riadenými parametrami.
4. Napíšte a odlaďte program pre automatizované meranie spektier šumových signálov dvojbranov s nastavením pracovného bodu riadenými zdrojmi napätia. Funkčnosť pracoviska preukážte zmeraním šumových spektier vybraného polovodičového prvku.
  
Dátum zadania:07. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2012Ing. Tomáš Micovčin
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu