21. 1. 2020  0:25 Vincent
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Jozef Puttera – FEI I-ROB dist [sem 2, roč 1]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Puttera
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-35738
ID študenta:35738
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
  
Názov práce:Univerzálny komunikačný kanál
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:15. 12. 2011Bc. Jozef Puttera
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu