Jan 18, 2020   1:30 a.m. Bohdana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivana Rauová – FCFT D-RP den [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Ivana Rauová
Študijný program:riadenie procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FCHPT-19990-28119
ID študenta:28119
Vedúci práce:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  
Názov práce:Robustné prediktívne riadenie hybridných systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:02. 09. 2014Ing. Ivana Rauová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu