Sep 22, 2019   9:56 a.m. Móric
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Katarína Elefantová, PhD. – FCFT D-BICH den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Katarína Turáková
Študijný program:biochémia
Študijný odbor:4.1.22. biochémia
Evidenčné číslo:FCHPT-19982-26866
ID študenta:26866
Vedúci práce:doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
  
Názov práce:Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:02. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:02. 09. 2014Ing. Katarína Turáková
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
garant študijného programu