Aug 17, 2019   6:56 p.m. Milica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michaela Vernarecová – FCFT B-CHEMAT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Michaela Vernarecová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory:5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-43673
ID študenta:43673
Vedúci práce:Ing. Michal Jablonský, PhD.
Konzultant:Ing. Igor Šurina, PhD.
  
Názov práce:Cenné chemikálie z rastlinných surovín
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Bakalársky projekt je zameraný na štúdium možností získavanie cenných zlúčenín
z prírodných rastlinných surovín (pre medicínu a farmaceutický priemysel). Študent získa prehľad o možnostiach získavania týchto produktov z rastlinných surovín a drevín, a oboznámi sa aj s možnosťami ich následného využitia.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Michaela Vernarecová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu