20. 10. 2019  11:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michaela Vernarecová – FCHPT B-CHEMAT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Michaela Vernarecová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-43673
ID študenta:43673
Vedúci práce:Ing. Michal Jablonský, PhD.
Konzultant:Ing. Igor Šurina, PhD.
  
Názov práce:Cenné chemikálie z rastlinných surovín
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Bakalársky projekt je zameraný na štúdium možností získavanie cenných zlúčenín
z prírodných rastlinných surovín (pre medicínu a farmaceutický priemysel). Študent získa prehľad o možnostiach získavania týchto produktov z rastlinných surovín a drevín, a oboznámi sa aj s možnosťami ich následného využitia.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Michaela Vernarecová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu