21. 2. 2020  20:09 Eleonóra
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Matúš Karáč – SjF B-AISP den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Karáč
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-58363
ID študenta:58363
Vedúci práce:Ing. Marek Honek
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Návrh a realizácia číslicovej filtrácie pomocou mikropočítača
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preštudujte oblasť teórie analýzy časovo diskrétnych signálov.
2. Preštudujte oblasť týkajúcu sa návrhu číslicových lineárnych filtrov.
3. Preštudujte problematiku záznamu údajov na multimediálne pamäťové médium typu flash (tzv. MMC alebo SD karty) s využitím vývojovej dosky BigAVR.
4. Na mikropočítači ATmega128 realizujte jednoduchý algoritmus číslicovej filtrácie meranej veličiny prostredníctvom filtra s konečnou impulznou odozvou a meraný a takisto aj filtrovaný priebeh ukladajte na spomenuté pamäťové médium.
  
Rozsah práce:30 – 50 strán
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2011Ing. Matúš Karáč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu