21. 10. 2020  7:20 Uršuľa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrea Borchová – FCHPT B-BIOPOT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie potravinárskej technológie
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Andrea Borchová
Študijný program:
biotechnológia a potravinárska technológia
Študijný odbor:
5.2.25. biotechnológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13567-44105
ID študenta:44105
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, CSc.
 
 
Názov práce:Sušené mäsá
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Difúzia vody z vnútra svaloviny k okraju patrí k najstarším spôsobom konzervácie potravín. Charakteristickým produktom, ktorý vyrábali už indiáni je charque, alebo v súčasnosti sa veľmi často vyskytujúci "jerky beef". Cieľom práce bude zmapovať na slovenskom trhu výskyt a producentov tohto druhu mäsového výrobku a analyzovať vybrané parametre.
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:
25. 05. 2013Ing. Andrea Borchová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
garantka študijného programu