29. 3. 2020  10:47 Miroslav
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Karin Sternmüllerová – FCHPT B-AIM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Karin Sternmüllerová
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5415-44266
ID študenta:44266
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Význam a úloha podnikateľského plánu.
- Kroky pri vypracovaní podnikateľského plánu.
- Charakteristika vybraného podniku. Možnosti financovania podniku.
- Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku.
  
Rozsah práce:30 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Karin Sternmüllerová
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu