23. 10. 2020  23:39 Alojza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Šimko – SjF B-VSMK pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Martin Šimko
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:
5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-50360
ID študenta:50360
Vedúci práce:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:
Vedenie nástroja pomocou prípravkov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Charakteristika vodiacich častí prípravku, prehľad noriem a patentov
2. Grafické 2D a 3D spracovanie vybraných druhov vodiacich častí prípravkov
3. Návrh materiálu pre tvorbu štúdijných podkladov k danej problematike
 
 
Rozsah práce:
30-40
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
08. 06. 2011Ing. Martin Šimko
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu