24. 1. 2020  11:21 Timotej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Sylvia Lazovská – FCHPT B-oCHTO ext [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie manažmentu
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Sylvia Lazovská
Študijný program:chemická technológia
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:FCHPT-3311-4016
ID študenta:4016
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Baran, PhD.
  
Názov práce:Manažment podniku a jeho základné funkcie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:27 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Bc. Sylvia Lazovská
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Dušan Baran, PhD.
vedúci pracoviska