22. 9. 2020  19:43 Móric
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Ján Mikula – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ján Mikula
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-15342
ID študenta:
15342
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Miesto vypracovania:
FA STU
 
 
Názov práce:
Bratislava - Kollárovo námestie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
časť A: - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
             - varianty urbanisticko - architektonického riešenia
             - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie formou
                urbanisticko-architektonickej štúdie
  časť B: - PS 1 : projekt stavby : stavebno-architektonická časť
             - PS 2 : projekt stavby : detaily a podrobnosti
  Prílohy : sprievodná správa s bilanciam stavby
 
 
Rozsah práce:
návrh a projekt stavby exteriérových úprav
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
16. 06. 2008Ing. arch. Ján Mikula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu