7. 4. 2020  13:01 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Svitek – SjF I-STAM komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Svitek
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-41613
ID študenta:41613
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov
  
Názov práce:Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Bodové odporové zváranie: princíp, technické vybavenie, parametre.
- Špecifiká odporového zvárania pozinkovaných oceľových plechov a hliníka.
- Problematika odporového zvárania hliníka s pozinkovaným oceľovým plechov.
- Optimalizácia parametrov bodového zvárania vybraných typov materiálov.
- Zhodnotenie vplyvu parametrov zvárania na štruktúru spojov.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Martin Svitek
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu