19. 1. 2020  21:03 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Attila Kosár – SjF I-AISP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Attila Kosár
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-49327
ID študenta:49327
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Juraj Vávra
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh riadenia hydraulického ramena na odstránenie zhrabkov.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Navrhnite hydraulické robotické rameno na odstraňovanie zhrabkov vo vodnom toku z hotových elementov od výrobcov hydraulickej techniky.

2. Navrhnite vhodnú úpravu konštrukcie vybraného podvozku, ako nosiča uvedeného ramena, vyhovujúcu požiadavkám na jeho bezpečnú prevádzku.

3. Navrhnuté riešenia simulujte vo vhodnom programovom systéme, navrhnite vhodnú koncepciu diaľkového ovladania celého zariadenia.
  
Rozsah práce:60 až 80 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Attila Kosár
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
garant študijného programu