2. 4. 2020  2:46 Zita
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Henrieta Gobanová – FCHPT I-RTP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Henrieta Gobanová
Študijný program:riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-20355-40678
ID študenta:40678
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2012Ing. Henrieta Gobanová
študentka
 
 
 
 
Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
garant študijného programu