9. 4. 2020  17:04 Milena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jozef Világi – SjF I-STAM pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Világi
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-50286
ID študenta:50286
Vedúci práce:doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU
  
Názov práce:Štúdium parametrov laserom asistovaného spájania plastov s kovmi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vlastnosti kovov a termoplastov
2. Typy rozoberateľných a nerozoberateľných spojov rôznorodých materiálov
3. Laserový lúč v technológiach spájania
4. Optimalizácia parametrov ohrevu laserovým lúčom pri spájaní ocele s termoplastom
5. Výroba skúšobných spojov ocel/termoplast bez úpravy a s úpravou povrchu oceľového plechu
6. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 06. 2012Ing. Jozef Világi
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, CSc.
garant študijného programu