Feb 26, 2020   9:12 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrea Široká – FEEIT D-ATMM ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Andrea Široká
Študijný program:Automatizácia a riadenie
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-10825-45237
ID študenta:45237
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Nové trendy v modelovaní a simulácii mechatronických systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:30. 10. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 10. 2013Ing. Andrea Široká
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
garant študijného programu