27. 1. 2020  16:59 Bohuš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Boor – FEI B-AUE den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Boor
Študijný program:Automobilová elektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5386-28538
ID študenta:28538
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
  
Názov práce:Laserové technológie vo výrobe automobilov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2008Ing. Martin Boor
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Uherek, PhD.
garant študijného programu