20. 1. 2020  7:37 Dalibor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Roland Beke – FEI B-API-MSUS pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Roland Beke
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-5893
ID študenta:5893
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku návrhu aplikácií pre vybrané platformy mobilných zariadení. Na základe požiadaviek medicínskeho personálu navrhnite a implementuje modelovú aplikáciu na vybraných zdravotníckych pracoviskách na platforme iOS.

Úlohy:

1.Oboznámte sa s problematikou tvorby aplikácií pre mobilné zariadenia.
2.Na základe požiadaviek medicínskeho personálu zameraného na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti vypracujte analýzu zameranú na využitie SmartPhone, tablet-ov v zdravotníckej praxi.
3.Na základe vykonanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
4.Implementujte modelovú aplikáciu pre iOS.

Literatúra:

1. Stark, J.: Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript: Making App Store Apps Without Objective-C or Cocoa, O'Reilly Media; 1 edition (January 19, 2010)
2. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
3. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
4. Fling, B.: Mobile Design and Development, O'Reilly Media; 1 edition (August 24, 2009)
  
Dátum zadania:23. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Roland Beke
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu