29. 1. 2020  6:57 Gašpar
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD. – SjF D-MECH pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Ing. Filip Tóth
Študijný program:mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:SjF-10950-35023
ID študenta:35023
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
  
Názov práce:Autonómny mobilný robotický systém (Návrh a lokalizácia robota s mecanum kolesovým podvozkom)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh koncepcie a konštrukčného usporiadania autonómneho mobilného robotického systému so všesmerovými kolesami.

Návrh pohybového systému, riadiacich a výkonových modulov, návrh senzorických systémov, diaľkového ovládania a rozhrania medzi človekom a robotom.

Návrh lokalizácie robota v reálnom prostredí, programová realizácia a experimentálne overenie.
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:15. 07. 2014Mgr. Ing. Filip Tóth
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
garant študijného programu