9. 4. 2020  18:46 Milena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ivan Haburčák – SjF B-AISP den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Haburčák
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-9235
ID študenta:9235
Vedúci práce:Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Volensklý, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Témou práce je teoreticky preštudovať danú problematiku. Oboznámiť sa so štandardom ZigBee a navrhnúť možné nasadenie danej technológie v oblasti inteligentných domov a budov (IDB). Záverom práce je aj praktická demonštrácia nasadenia danej technológie v oblasti IDB.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Ivan Haburčák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu